Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Khoảng thời gian xem
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
5 5 1 25/09/2022
4 4 1 26/09/2022
1 5 1 29/09/2022
7 7 0
2 4 1 28/09/2022
0 5 2 30/09/2022
7 7 0
7 7 0
7 7 0
3 3 1 27/09/2022
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
3 3 1 27/09/2022
0 6 1 30/09/2022
4 4 1 26/09/2022
7 7 0
6 6 1 24/09/2022
7 7 0
2 4 1 28/09/2022
7 7 0
7 7 0
1 3 2 29/09/2022
to top