Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Khoảng thời gian xem
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 6 1 26/10/2021
2 4 1 24/10/2021
3 3 2 23/10/2021
7 7 0
6 6 1 20/10/2021
1 5 1 25/10/2021
7 7 0
7 7 0
5 5 1 21/10/2021
7 7 0
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
7 7 0
7 7 0
7 7 0
7 7 0
1 5 1 25/10/2021
3 3 1 23/10/2021
7 7 0
2 4 1 24/10/2021
4 4 2 22/10/2021
0 5 2 26/10/2021
to top