Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Khoảng thời gian xem
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
7 7 0
7 7 0
7 7 0
6 6 1 15/07/2024
7 7 0
3 3 2 18/07/2024
7 7 0
2 4 1 19/07/2024
1 5 1 20/07/2024
0 4 2 21/07/2024
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 5 2 21/07/2024
7 7 0
1 5 1 20/07/2024
7 7 0
7 7 0
7 7 0
5 5 1 16/07/2024
2 4 1 19/07/2024
7 7 0
3 3 2 18/07/2024