Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Khoảng thời gian xem
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
3 3 0
3 3 0
3 3 0
3 3 0
3 3 0
3 3 0
0 1 2 26/01/2023
1 1 1 25/01/2023
3 3 0
3 3 0
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
3 3 0
1 1 1 25/01/2023
3 3 0
3 3 0
0 2 1 26/01/2023
3 3 0
3 3 0
3 3 0
3 3 0
2 2 1 20/01/2023
to top