Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Khoảng thời gian xem
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
2 2 3 20/02/2024
7 7 0
7 7 0
1 5 1 21/02/2024
7 7 0
7 7 0
6 6 1 16/02/2024
7 7 0
0 6 1 22/02/2024
5 5 1 17/02/2024
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
7 7 0
3 3 1 19/02/2024
7 7 0
4 4 1 18/02/2024
5 5 2 17/02/2024
7 7 0
2 4 1 20/02/2024
1 5 1 21/02/2024
0 6 1 22/02/2024
7 7 0