Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Khoảng thời gian xem
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
7 7 0
7 7 0
4 4 1 23/07/2021
7 7 0
7 7 0
7 7 0
5 5 1 22/07/2021
0 6 1 27/07/2021
2 3 2 25/07/2021
1 3 2 26/07/2021
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
2 4 1 25/07/2021
0 5 2 27/07/2021
7 7 0
7 7 0
4 4 1 23/07/2021
7 7 0
3 3 2 24/07/2021
7 7 0
6 6 1 21/07/2021
7 7 0
to top