Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Khoảng thời gian xem
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
1 5 1 25/05/2022
0 3 3 26/05/2022
7 7 0
7 7 0
4 4 1 22/05/2022
7 7 0
7 7 0
7 7 0
7 7 0
5 5 2 21/05/2022
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
7 7 0
7 7 0
7 7 0
3 3 1 23/05/2022
7 7 0
6 6 1 20/05/2022
7 7 0
0 3 2 26/05/2022
2 2 2 24/05/2022
1 5 1 25/05/2022
to top