Thống kê lô rơi

Chọn Tỉnh
Khoảng thời gian xem
click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi:
96 98 12 31 56 69 82
Gan cực đại: 9 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 9 ngày