Thống kê tần suất lô tô miền Bắc theo nhịp lô tô chuẩn xác

Khoảng thời gian xem
Chọn Tỉnh
Các ngày trong tuần
Cặp số cần xem

Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 12 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
24/09/2021 6 0 2 7 G34,G63
25/09/2021 7 0 0 7 G11
02/10/2021 7 0 6 7 G63
05/10/2021 3 0 2 7 G51
06/10/2021 4 0 0 7 G0,G61
07/10/2021 5 0 0 7 G44
08/10/2021 6 0 0 7 G31
11/10/2021 2 0 2 7 G43
19/10/2021 3 0 7 7 G36
24/10/2021 cn 0 4 7 G32
25/10/2021 2 0 0 7 G53
26/10/2021 3 0 0 7 G11
to top