XSST - KQXSST - Xem kết quả xổ số Sóc Trăng hàng tuần

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 28/09/2022

G8
72
G7
071
G6
1411
9437
7416
G5
1721
G4
28283
35958
42585
37011
66577
05630
10783
G3
21097
42566
G2
76268
G1
87288
ĐB
221027
Đầu Đuôi
0
1
1 1 6
2
1 7
3
0 7
4
5
8
6
6 8
7
1 7
8
3 3 5 8
9
7
Đầu Đuôi
3
0
1 1 2 7
1
2
8 8
3
4
8
5
1 6
6
2 3 7 9
7
5 6 8
8
9

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 21/09/2022

G8
88
G7
168
G6
0380
7100
0629
G5
6656
G4
13369
27049
04393
18622
80559
39958
44333
G3
65629
10790
G2
68950
G1
33219
ĐB
446354
Đầu Đuôi
0
0
1
9
2
2 9 9
3
3
4
9
5
0 4 6 8 9
6
8 9
7
8
0
9
0 3
Đầu Đuôi
0 5 8 9
0
1
2
2
3 9
3
5
4
5
5
6
7
5 6
8
1 2 2 4 5 6
9

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 14/09/2022

G8
97
G7
928
G6
1865
5720
8013
G5
0145
G4
03345
23800
07816
37751
85679
37034
36234
G3
35459
18883
G2
86626
G1
12582
ĐB
774567
Đầu Đuôi
0
0
1
3 6
2
0 6 8
3
4 4
4
5 5
5
1 9
6
5 7
7
9
8
2 3
9
Đầu Đuôi
0 2
0
5
1
8
2
1 8
3
3 3
4
4 4 6
5
1 2
6
6
7
2
8
5 7
9

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 07/09/2022

G8
95
G7
122
G6
9561
9587
6355
G5
0087
G4
75420
54452
54500
31027
80925
11345
72663
G3
92779
18038
G2
30360
G1
92459
ĐB
910180
Đầu Đuôi
0
0
1
2
0 2 5 7
3
8
4
5
5
2 5 9
6
0 1 3
7
9
8
0 7 7
9
Đầu Đuôi
0 2 6 8
0
6
1
2 5
2
6
3
4
2 4 5
5
6
2 8 8
7
3
8
5 7
9
to top